Evian » Specials » Daytrading

Wat men moet weten over daytraden

Wat is daytrading? In deze special zult u alle belangrijke weetjes te weten komen over daytraden. Daytraden is niet voor iedereen.

Soorten trading

Daytraden is beleggen op de beurs, waarbij men elke dag nieuwe posities inneemt om te speculeren op de richting die de markt inneemt. Elke dag worden er nieuwe posities ingenomen, vandaar het woord: daytrading. Wanneer men posities langere tijd aanhoudt, wordt het terrein van swing trading bereikt. Een vorm van daytrading is het scalpen, waarbij men posities zeer kort aanhoudt, enkele seconden tot aan een minuut. De scheidslijn tussen deze drie soorten trading staat niet hard vast, ze kunnen in elkaar overgaan. Het enige doel van dit soort trading is geld verdienen, er is daarom zeer zeker niet te zeggen welke soort trading het beste is. Als er consistent geld wordt verdiend, dan is het doel bereikt.

Actief versus passief inkomen

Daytrading wordt grotendeels full-time gedaan: het is een vorm van actief inkomen. Beleggen is een vorm van passief inkomen. Passief inkomen is over het algemeen een betere vorm van inkomen. Tijd die niet wordt besteed aan passief inkomen kan namelijk gebruikt worden om vaardigheden op te doen met scholing, of actief inkomen te verwerven met werk. Als men begint met daytraden, moet men daarom ervoor zorgen dat er een effectief en volledig ondernemingsplan op tafel ligt, zodat er geen tijd wordt verspild. Deze moet onder andere het complete trading plan omvatten, en verder alles dat te maken heeft met het runnen van een "bedrijf". Als daytrader ben je namelijk een soort van zelfstandig ondernemer.

Trading plan

Het trading plan omvat entry-signalen, exit-signalen, stop-losses, doelen, alle factoren die beslissen of men een trade uitvoert, drawdown analyse, money management regels, kortom alles wat te maken heeft met het traden zelf. Het trading plan moet leiden tot een algehele positieve verwachtingswaarde van een trading strategie. Een trading strategie kan winstgevend zijn, maar alles eromheen moet ook kloppen. Men moet strategieën eerst backtesten op historische data, dan forward testen in simulator mode, live (echt geld) testen met een kleine trading account, en dan pas volledig live gaan met de strategie, als alles klopt. Reserveer genoeg tijd voor het back- en forward-testen. Een strategie die 6 maanden werkt tijdens simulator mode, zou in principe ver in de toekomst ook moeten werken.

Drawdown analyse

Drawdowns zijn het verliezen die men heeft op trades. Belangrijke drawdown factoren zijn het maximum drawdown, het maximum aantal opeenvolgende verliezende trades, en de gemiddelde drawdown. Positief is als de gemiddelde drawdown lager is dan de gemiddelde winsten van trades. Wanneer de maximum drawdown, of het maximum aantal verliezende trades in forward testing mode, wordt overschreden, terwijl dat niet gebeurde in backtesting mode, is er iets aan de hand. Dit kan zijn, dat de markt aan het veranderen is, weergegeven door het gezegde "de markt is random". Men moet dan goed nagaan, of men wel een winstgevende strategie in handen heeft. Forward live testing beïnvloedt de markt, hoe miniem ook, in tegenstelling tot simulator (back)testing. Het kan zijn, dat dit kleine detail betekent dat een strategie waardeloos wordt.

Waarheden van de markt

Er zijn geen waarheden in de markt. De waarheid die daar het dichtste bijkomt, is het gezegde: "de trend is your friend". Andere gezegdes zijn gebaseerd op feilbare statistiek, of het zijn (nietszeggende) gezegdes waarmee er geen consistent geld valt te verdienen. Er bestaan echter wel bruikbare waardevolle gezegdes. Een voorbeeld is dat volatiliteit leidt tot hogere winsten. Dit hangt echter af van de trading strategie die men gebruikt. Men kan de Average True Range van een markt berekenen of kijken naar de VIX (opties volatiliteit index) om te kijken of er hogere winsten dan normaal vallen te behalen. Juist omdat er geen definitieve waarheden zijn in de markt, behalve dat er geld moet worden verdiend, is daytraden een "beroep" waarvoor er geen opleiding bestaat. Iedereen moet alles zelf doen, en hard werken wordt beloond, hoewel veel afhangt van geluk. De beste traders zijn de autodidacten. Dit alles maakt dat daytraden niet voor iedereen is. Sommige mensen zullen gelukkiger zijn zonder ooit te daytraden!
Daytrading: long en short gaan

Daytrading: long en short gaan

In de zoektocht naar de beste strategie voor daytrading, en daarmee geld te verdienen, passeert er veel de revue. Bijvoorbeeld de vraag welk financieel product het beste is om mee te daytraden. Een an…
Daytrading: maken van een trading plan

Daytrading: maken van een trading plan

Hoe begint men met het maken van een winstgevend trading plan? Wat zijn de elementen die nodig zijn een succesvolle daytrader te worden en wat voor stop management gebruikt men in zijn trading plan?
Daytrading: money management

Daytrading: money management

Money management is een belangrijk aspect van daytraden. Om ervoor te zorgen dat men niet zijn trading-account vergokt, moet men met een helder verstand posities innemen. Men moet ervoor zorgen dat me…
Daytrading: opbouw van een grafiek

Daytrading: opbouw van een grafiek

Voor daytraden is het vinden van een adequate voorstelling van de financiële producten waarin men gaat traden, essentieel. Men kan aandelen, opties, futures, turbo's en meer traden. Deze worden weerge…
Daytrading: richting van de trend bepalen

Daytrading: richting van de trend bepalen

Voor daytraden is het bepalen van de richting van de huidige trend, één van de meestgebruikte methoden om geld te verdienen. Immers, wanneer men een speculatieve positie inneemt met de trend mee, kan…
Daytrading: the trend is your friend

Daytrading: the trend is your friend

"The trend is your friend" is een motto die je vaak hoort in de beleggerswereld. Voor daytraden is traden of speculeren met de trend haast een gegeven. Waarom is dat eigenlijk?
Gepubliceerd door Evian op 01-12-2009, laatst gewijzigd op 30-07-2015. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.